ee47561d-24f2-48f9-b7c0-9698b065e7fe jobdigger

Medewerker Toegang

Functieomschrijving

MEDEWERKER TOEGANG SERVICEPLEIN

voor 32 uur per week

In deze functie ben je in dienst van Participe Alphen aan den Rijn, maar je fysieke werkplek is bij de gemeente Alphen aan den Rijn. De functionele aansturing vindt plaats door de teamleider Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Algemene kenmerken

Je bent als toegangsprofessional werkzaam bij het Serviceplein, als generalist binnen een Servicepleinteam als onderdeel van de discipline Werken in de Wijk. Het is jouw primaire taak om een breed gesprek te voeren met inwoners met een meervoudige vraag dan wel complexe problematiek. Deze complexe problematiek komt vaak voor uit een combinatie van situatie en gedrag. Het brede gesprek wordt gevoerd op het stadhuis of als de situatie erom vraagt op locatie. Vervolgens zorg je voor stappen om de inwoner weer zelfredzaam te maken en zoek je naar een duurzame oplossing voor en samen met de inwoner.
Verder ben je regiehouder in deze complexe situaties waarin disciplines en voorzieningen elkaar raken en synergie moet worden bereikt of conflicten moeten worden voorkomen. Je hebt dus voortdurend contact met de andere specialisten binnen het Serviceplein maar ook met (keten)partners.

Generalistische specialist

We zijn op zoek naar een ervaren medewerker Toegang met een achtergrond en/of affiniteit op het gebied van Wmo voorzieningen.. Daarnaast heb je ervaring met crisisinterventie en ben je in staat om te sturen op (gedrags-)verandering in de complexiteit. Je werkt wijkgericht. Je trekt op met de collega's binnen je servicepleinteam, maar deelt met de andere medewerkers Toegang je kennis en expertise.

Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn vorm je samen met je Participe-collega's het 'expertisecentrum' met betrekking tot WMO.

Doel van de functie
De focus ligt op het verder analyseren van de hulpvraag van de klant waarna de medewerker Toegang richtinggevend doorverwijst naar de juiste oplossing. Binnen dit proces is een minimum aan tussenschakels aanwezig. De medewerker Toegang heeft naast het doorverwijzen tevens een regiefunctie, namelijk: bewaken dat de klant middels een 'warme overdracht' goed bij de juiste oplossing 'aankomt' en deze klant gedurende het gehele proces blijven volgen.

Profiel van de functie


Kennis

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Heeft een voor de functie relevante opleiding gevolgd.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van het gehele werkveld, alle gemeentelijke voorzieningen en betrokken organisaties binnen het domein van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en wellicht onderwijs.
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek.

Specifieke functiekenmerken

 • Analytisch vermogen voor het vertalen van signalen, ontwikkelingen en behoeften naar een project of activiteit.
 • Kan verschillende motiverende gesprekstechnieken toepassen ter verheldering van de vraag.
 • Is in staat om een brede blik toe te passen op alle levensdomeinen.
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen van een netwerk, het motiveren en stimuleren van de doelgroep.
 • Heeft voldoende gezag om de regie te pakken richting de specialisten/professionals, zowel intern als bij de gemeente en onze netwerkpartners, om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.
 • Is stressbestendig, klantgericht en kan met tegengestelde belangen om gaan.
 • Is creatief in het vinden van oplossingen naar aanleiding van klantvragen.
 • Is in staat effectief samen te werken met andere disciplines en partners.
 • Heeft een praktische 'hands-on' mentaliteit om dingen al in een vroeg stadium, samen met de klant, aan te pakken (coach/mentor).
 • Is in staat een klant te activeren en te coachen op het gebied van de eigen verantwoordelijkheid.

Over ons

Participe bestaat uit de werkmaatschappijen Participe holding, Participe Alphen aan den Rijn, Participe Delft, Participe Projecten en Participe Amstelland.

Participe Alphen aan den Rijn is dé uitvoeringsorganisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en is gericht op de optimale participatie van alle bewoners in hun directe leefomgeving. Ze bevordert welzijn in de wijk en zorg voor thuis. Participe Alphen richt zich met preventieve verstrekkingen op de bevordering van zelfredzaamheid in de lokale samenleving. In de wijk biedt Participe Alphen ondersteuning in wijkteams waarbij we meedoen mogelijk maken in de lokale samenleving. In de eigen buurt kunnen mensen bij ons terecht voor allerlei diensten en regelingen zoals het huren van accommodaties, een Mantelzorgpunt en vrijwilligerswerk.

Wij bieden

Een enthousiast team wat nauw samenwerkt met collega's van het serviceplein van de Gemeente Alphen aan den Rijn. De functie is gesalarieerd conform schaal 8 CAO WMD en biedt aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Informatie en solliciteren

Informatie over deze functie kun je opvragen bij Jan-Cees Hortensius, teamleider of of via e-mail . Je sollicitatiebrief met bijbehorend CV kun je tot en met 2 juni 2019 sturen aan Participe o.v.v. vacaturenummer 2019020, t.a.v. afdeling P&O mevrouw .

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.