12aede83-9a29-4451-83bd-7a44a5d9ce5d ndp

Gedragswetenschapper (M/V)

Functieomschrijving

Voor MET Socius zijn wij op zoek naar een:

Gedragswetenschapper (M/V)

36 uur per week, werkgebied gemeente Heerhugowaard

Als gedragswetenschapper maak je tot het eind van het jaar onderdeel uit van een team van Jeugd & Gezinscoaches (J&G coaches). Hierin ondersteun en coach je de J&G coaches vakinhoudelijk en geef je gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van plannen van aanpak en doelen. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van de dienstverlening van de J&G coaches, sluit je aan bij casuïstiek overleggen en heb je regelmatig werkbegeleiding met de individuele J&G coach.

De gemeente Heerhugowaard is volop in beweging. Om het sociaal domein beter te bedienen zal vanaf 1 januari 2020 het team van J&G coaches binnen de gemeente Heerhugowaard verdeeld gaan worden over drie verschillende gebiedsteams. De gedragswetenschapper wordt dan onderdeel van het kwaliteitsteam sociaal domein. De gedragswetenschapper zal naast de J&G coaches in de verschillende gebiedsteams ook ondersteuning bieden aan de professionals met aandachtsgebied WMO en leerplicht.

Wij vragen: 

 • Universitair werk- en denkniveau en afgeronde relevante universitaire opleiding zoals Orthopedagogiek, Psychologie, Gedrags- of Pedagogische Wetenschappen;
 • Aangesloten bij de een beroepsvereniging; SKJ danwel BIG geregistreerd
 • Minimaal 5 jaar recente werkervaring
 • Kennis van de richtlijnen jeugdhulp en inrichting jeugdstelsel, actuele kennis overbehandeling en diagnostiek bij jeugdigen en hun gezinnen.
 • Kennis van de veiligheidsketen en over hoe te handelen bij situaties van onveiligheid;
 • Kennis van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
 • Kennis van, en ervaring met relevante methodieken of oplossingsgerichte benaderingen zoals Eén gezin één plan, Eigen Kracht, Signs of Safety;
 • Goede kennis van het MS Office pakket.
 • SKJ of BIG registratie.
 • Rijbewijs B.

Competenties

 • Analytisch en oordeelsvorming, benodigd om de veiligheid, aard en ernst van de situatie te kunnen inschatten en een juist advies te kunnen geven
 • Vaardigheden op het gebied van begeleiding en coaching in verband met de gevraagde taken ten aanzien van de ondersteuning van de J&G coaches bij hun taakuitvoering.
 • Stressbestendig, flexibele en pro-actieve houding
 • Samenwerkend
 • Open en transparant communiceren

Wij bieden: 

 • Een salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, inschaling in schaal 11, max. €4707,94,- bruto bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Veel vrijheid om je werk samen met de teams in te vullen.
 • Continue scholing en intervisie.

Informatie rondom Jeugd & Gezinscoaches:

Het J&G team biedt ondersteuning aan jeugdigen en het gezin bij het oplossen van (niet alledaagse) vraagstukken met betrekking tot de verzorging, de opvoeding en veilige omgeving van de jeugdige. Daarnaast adviseert het J&G team aan de gemeente over de inzet van specialistische of intensievere zorg. In het geval dat het gezin zelf niet de regie kan voeren blijft de Jeugd- en Gezinscoach als regisseur betrokken bij het gezin. Het bieden van coaching behoort daarnaast, in bepaalde gevallen, ook tot de taken van de Jeugd- en Gezinscoach.

De Jeugd en Gezinscoaches zijn verdeeld in 3 subgroepen:

 • team Preventief:nadruk op advies en consultatie aan basisvoorzieningen zoals scholen, peuterspeelzalen en ketenpartners (huisartsen);
 • team Kern: gericht opvraagverkenning naar advies met de nadruk op het inzetten danwel herstellen van eigen kracht en/of het netwerk;
 • team Complex: nadruk op de aanpak bij complexe vraagstukken waarbij sprake is van acute en/of structurele onveiligheid en een kaderstellende aanpak nodig is.

Enthousiast?

Stuur je sollicitatie met CV tot en met 4 september a.s. per e-mail sturen naar sollicitatie@socius-md.nl.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 12 en maandag 16 september.

Mocht je nog vragen hebben over de functie, dan kun je contact opnemen met Patricia van Dooyeweerd, Teammanager, telefoonnummer 06-10396813.