0fad4481-6747-4bea-baec-afaf0a896a56 jobdigger

Projectmanager Facilitaire Dienstverlening (Personeel & Organisatie)

Functieomschrijving

Projectmanager facilitaire dienstverlening (Personeel & Organisatie)

Nieuw

Functie omschrijving

De gemeente Amersfoort gaat een nieuw stadhuis bouwen; een duurzaam, aansprekend en gastvrij huis van en voor de stad. Een gezonde, slimme en flexibele thuishaven voor onze medewerkers, om samen te werken aan de ambities voor de stad Amersfoort.
Om hiertoe te komen, is een gemeentebreed programma Toekomst Stadhuis opgezet. Het programma bestaat uit een programmateam, met daarin een programma-staf en de trekkers van de drie hoofdsporen met de werktitels: Communicatie & Leren, Nieuwbouw en Huisvesting 20-25.
Een interne programma-manager is inmiddels gestart om - met een 'dedicated' opgaveteam - het spoor "Nieuwbouw" voor te bereiden. In de komende periode worden aanbestedingsstrategie en bijbehorend programma van eisen voorbereid. Daarna volgt de ontwerp- en bouwfase. Het nieuwe gebouw moet worden opgeleverd in 2024. Over het toekomstige beheer van het nieuwe gebouw moeten nog nadere keuzes worden gemaakt.

De planning betekent dat onze medewerkers nog vijf jaar prettig, gezond en veilig moeten kunnen blijven werken in het huidige stadhuis. Daarvoor zijn onderhouds- en verbetermaatregelen nodig. We doen wat nodig is, rekening houdend met het feit dat we het pand over vijf jaar verlaten. In deze periode willen we ons ook voorbereiden op nieuwe concepten (proeftuinen) als het gaat om huisvesting en slimme ondersteunende voorzieningen. De 'winkel' van de reguliere interne dienstverlening blijft daarbij uiteraard gewoon open.

Werkzaamheden

Het team Facilitaire Dienstverlening (onderdeel van de afdeling Interne Dienstverlening en Advies) en de afdeling IT Dienstverlening en Advies spelen een cruciale rol bij de voorbereiding op de nieuwbouw én bij het prettig blijven werken in het huidige stadhuis.
We zoeken een projectmanager die verbindingen kan leggen in dit speelveld, waarin veel werk gelijktijdig moet gebeuren en vele collega's betrokken zijn. Daarbij is het van belang om de beschikbare capaciteit en expertise van de collega's goed te managen. Bovendien willen we deze collega's goed voorbereiden op hun veranderende rol in een nieuw intern dienstverleningsconcept.

Wat ga je doen:

 • je fungeert als projectmanager voor het spoor "Huisvesting 20-25" binnen het programmateam Toekomst Stadhuis;
 • je regelt in overleg met de teammanager Facilitaire Dienstverlening (FAD) de capaciteit en kwaliteit van de inbreng vanuit het team FAD in het programma Toekomst Stadhuis;
 • je zorgt in overleg met het programmateam en het team FAD o.a. voor een (Her)huisvestingsplan 20-25;
 • je stuurt met de teammanager (FAD) de (dagelijkse) instandhouding van het huidige pand aan conform dat plan;
 • je denkt mee over de transitie van het huidige facilitaire team en aanverwante dienstverlening (o.a. IT middelen, vastgoedontwikkeling en -beheer) naar een modern intern dienstverleningsconcept in het nieuwe stadhuis;
 • je rapporteert in het programmateam over de voortgang in dit spoor.

De opdrachtgever(s)

Je wordt ondergebracht bij de afdeling Programma's en Projecten. Dit is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 100 mensen, vast en ingehuurd.
Je functioneert feitelijk onder verantwoordelijkheid van de programmamanager Toekomst Stadhuis.
De taakverdeling met de teammanager FAD moet bij het begin van de opdracht nader worden afgebakend.


Omschrijving kandiaat

 • denkt op operationeel/tactisch niveau mee over de toekomst van het stadhuis (aanbesteding, ontwerp, bouw, beheer) en brengt daarbij expertise in vanuit facilitaire dienstverlening in de brede zin;
 • is een echte bruggenbouwer. Komt in samenspel met de betrokken teammanagers tot een aanpak waarin het benodigde werk wordt toebedeeld aan professionals (teams Facilitaire Dienstverlening en IT middelen). Stuurt daarbij op voortgang en kwaliteit;
 • weet in de drukte van de dagelijkse gang van zaken de juiste prioriteiten te stellen voor de inzet van de mensen;
 • brengt in dit spanningsveld de rust en het overzicht, waardoor betrokken collega's optimaal kunnen blijven functioneren;
 • coacht - met de teammanagers - collega's in de dagelijkse gang van zaken én in de verandering naar een nieuw intern dienstverleningsconcept.

Functie eisen

 • Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
 • Minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar als projectmanager en/of leidinggevende in interne dienstverlening (facilitair/ ICT), binnen een modern (flexibel) kantoorconcept.
 • Aantoonbare ervaring met agile scrum werkwijze binnen projecten
 • Aantoonbare ervaring als projectmanager bij de transitie naar een nieuw intern dienstverleningsconcept, zowel met ontwikkeling als met implementatie van een visie op interne dienstverlening met alle betrokkenen.
 • Ervaring met flexibele kantoorconcepten en smart building toepassingen.

Extra info

 • Van 23-3-2020 t/m 22-3-2021
 • Optie verlenging: 2 x 12 maanden
 • Standplaats: Amersfoort
 • Personeel & Organisatie
 • Uren: 28 per week

Locatie

Amersfoort

Opdrachtgever

Amersfoort gemeente

Solliciteren

Als je op de sollicitatieknop klikt, ga je naar de website van de werkgever.